Pluspunten van gastouderopvang

Gastouderopvang heeft verschillende pluspunten. Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang. Dit maakt het mogelijk dat ieder kind tijdens de opvang alle benodigde zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft om zich zoveel mogelijk te ontplooien.

Elk kind vraagt tenslotte om een ander manier van benaderen en aanpak. Buiten dit is gastouderopvang veruit de voordeligste vorm van kinderopvang. Onderstaand hebben wij de andere voordelen voor u op een rijtje gezet.

 

 

Vertrouwen en gezelligheid bij de gastouder
Gastouderopvang vindt altijd plaats bij u thuis of in het huis bij de gastouder. De opvang vindt dus plaats in een huiselijke omgeving die voor uw kind erg vertrouwd aanvoelt. Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, rustige omgeving waar het zich thuis voelt. Bovendien ziet uw kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder wat een groot verschil is met de grootschalige opvang op een kinderdagverblijf of BSO. Op de massale kinderdagverblijven en BSO’s krijgt u kind te maken met zeer veel verschillende leidsters en prikkelingen op zijn of haar groep.

 

Gastouderopvang is samen ontdekken, spelen en delen
Als uw kind door een gastouder van Krokodilletje wordt opgevangen zullen er hoogstwaarschijnlijk ook kinderen uit andere gezinnen aanwezig zijn. Uw kind komt op deze manier al op jonge leeftijd in contact met andere kinderen. Er zijn nooit meer dan 6 kinderen in totaal aanwezig bij de gastouder, 6 kinderen is het maximum. Uw kind kan zo spelenderwijs werken aan zijn emotionele en sociale vaardigheden zonder ondergesneeuwd te worden door een grote groep kinderen. Ook heeft uw kind bij de gastouder de gelegenheid om even zijn eigen moment te nemen en zo de rust weer te vinden als dat nodig is. Gastouders van Krokodilletje zijn professioneel en pedagogisch goed onderlegd, zij zorgen voor een afwisselend, actief en leuk dagprogramma dat op maat gemaakt is op de leeftijd van de kinderen.

 

Gastouderopvang is voordeliger dan een kinderdagverblijf of BSO
Als u de opvang van uw kind door Krokodilletje laat verzorgen komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U kunt hier berekenen wat de hoogte van uw kinderopvangtoeslag is. U hoeft de gastouder niet door te betalen op zon- en feestdagen, tijdens vakanties of studiedagen als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt aangezien dit wettelijk geen erkende werkdagen zijn. Uiteraard kan er in overleg met de gastouder wel opvang plaatsvinden op zon- en feestdagen en indien er dan wel opgevangen wordt dan dienen deze uren uiteraard wel voldaan te worden door ouders. Er zijn gastouders die hun eigen voorwaarden met betrekking tot doorbetalen bij ziekte en/of vakantie hanteren, deze worden dan uiteraard besproken tijdens een kennismakingsgesprek. Als de gastouder bij u thuis de opvang  voor uw kinderen verzorgt conform de “regeling dienstverlening aan huis” is er sprake van een wettelijke doorbetalingsplicht bij ziekte en vakantie. U kunt hier meer lezen over doorbetaling bij ziekte en tijdens vakantie op onze pagina “diverse vormen van gastouderopvang”. Bij Krokodilletje betaalt u alleen voor de uren die afgenomen worden (uurtje factuurtje) en niet hele of halve dagdelen waar u misschien wel helemaal geen gebruik van maakt zoals op een kinderdagverblijf of BSO. Dit is aanzienlijk voordeliger en u kunt als gezin bij Krokodilletje gegarandeerd enkele duizenden euro’s op jaarbasis besparen ten opzichte van een kinderdagverblijf of BSO.

 

De locaties waar de gastouderopvang plaatsvindt zijn veilig, hygiënisch en voldoen aan alle gestelde eisen
De locaties waar de gastouders van Gastouderbureau Krokodilletje werken worden uitvoerig door onze medewerkers gecontroleerd. Dit gebeurt middels een uitgebreide Risico-inventarisatie en evaluatie Hygiëne en Veiligheid. Deze wordt jaarlijks opnieuw afgenomen evenals de tussentijdse controles waarbij gecontroleerd wordt of de locatie nog aan de eisen voldoet op de leeftijd van de kinderen. Op deze manier is vertrouwen en veiligheid verzekerd.

Bij een gastouder heeft u extra veel persoonlijke aandacht Een gastouder vangt minder kinderen tegelijk op dan een leidster op een kinderdagverblijf of BSO. Hierdoor kan de gastouder extra veel aandacht en tijd aan uw kind schenken. Elk kind is immers anders en vraagt om een andere manier van benadering en aanpak. De gastouder kan op deze manier rekening houden met de behoeftes, voorkeuren, ontwikkelingen en karaktereigenschappen van uw kind. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van uw kind wordt bevorderd omdat de gastouder uw kind specifiek kan motiveren en stimuleren.

 

Bij de gastouder voelt uw kind zich comfortabel
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen bij de gastouder een hogere mate van welbevinden ervaren dan kinderen op een kinderdagverblijf. Dit houdt concreet in dat uw kind zich veiliger en meer ontspannen zal voelen. Hierdoor zullen de kinderen meer van de activiteiten kunnen genieten waarmee zij bezig zijn. Het onderzoek heeft tevens uitgewezen dat kinderen zich comfortabeler bij een gastouder voelen dan op een kinderdagverblijf omdat het geluidsniveau lager is, de groep veel kleiner is en omdat de gastouder sneller kan reageren dan een leidster in een grote groep.

 

Gastouderopvang geeft rust en flexibiliteit
U maakt samen met de gastouder duidelijke afspraken over de begeleiding en het dagritme van uw kind. Doordat de groep kinderen altijd klein is bij de gastouder heeft deze tijd om in te spelen op uw persoonlijke wensen. Wat ook een groot voordeel is ten opzicht van een kinderdagverblijf of BSO is het feit dat een gastouder veel flexibeler is in de opvangtijden. Tot de mogelijkheden behoren zelfs weekend, avond en nachtopvang. Ook zijn er veel mogelijkheden in de begin- en eindtijden van de opvang. Een uurtje eerder, een uurtje later of zelfs een hapje mee eten bij de gastouder is meestal geen probleem. Ook komt het weleens voor dat uw kindje ziek is, ook dan kan de gastouder u eventueel van dienst zijn waardoor u geen vrij hoeft te nemen van uw werk.

 

Professionele opvang door de gastouder
De gastouders van Krokodilletje zijn allemaal professioneel en geschoold. Ze beschikken allen over een diploma helpende zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Ook is Krokodilletje van al haar gastouders in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en staan alle gastouder ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Op het moment dat de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt is er ook een Verklaring Omtrent Gedrag van alle volwassen huisgenoten/structureel aanwezigen/stagiaires bij Krokodilletje aanwezig, ook deze personen staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Tussentijds vinden er samen met u, de gastouder en een bemiddelingsmedewerker van Krokodilletje periodieke evaluaties plaats. Krokodilletje ondersteunt en begeleidt de gastouder uitgebreid. Er is tussen de gastouder en Krokodilletje regelmatig contact en er worden door Krokodilletje meerdere scholingsmogelijkheden aangeboden.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.