Mijn gastouderbureau gaat failliet, wat moet ik nu doen?

Een bedrijf of gastouderbureau vraagt surseance van betaling aan op het moment dat zij niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit betekent feitelijk aan de rechter vragen of het goed is dat het bedrijf of gastouderbureau  later haar rekeningen mag betalen om op die manier tijd te creëren haar financiën op orde te krijgen.

Incidenteel wordt er nog een investeerder gevonden die nog vertrouwen in het bedrijf heeft, maar meestal volgt op een surseance (uitstel) van betaling een faillissement van het bedrijf of gastouderbureau.

Er is sprake van faillissement wanneer een bedrijf of gastouderbureau geen geld meer heeft. De rechter wijst bij een faillissement een curator aan. Deze persoon onderzoekt welke schulden het bedrijf of gastouderbureau heeft en wie van de schuldeisers als eerste betaald wordt op het moment dat er weer geld binnenkomt. Er kan nog geld binnen komen op het moment dat een klant een nog openstaande rekening betaald, of als inventaris en/of onroerend goed van het bedrijf verkocht wordt.

 

Als er een gastouderbureau failliet gaat ontstaat er een aparte situatie. Het gastouderbureau is immers bij wet verplicht de kassiersfunctie te vervullen. De wet schrijft voor dat de van ouders ontvangen vergoeding voor de gastouder binnen 5 dagen doorbetaald dient te worden worden aan de gastouders. Maar wat als het geld van de vraagouder terecht komt op de bankrekening van het gastouderbureau waar schuldeisers als belastingdienst, uwv,  bank en nutsbedrijven klaar staan om openstaande rekeningen te innen? Dan kan alleen maar de conclusie getrokken worden dat het geld niet bij de gastouder terecht komt die hier hard voor heeft gewerkt. De gastouder is geen preferente (voorrang hebbende) schuldeiser en kan helemaal achteraan aansluiten in de rij als het op betalen aan komt. Wat je als gastouder kan doen om financiële schade te voorkomen is z.s.m. overstappen naar Gastouderbureau Krokodilletje.

 

Het is belangrijk om ze snel mogelijk de overeenkomst met het failliete gastouderbureau op te zeggen/te beëindigen. Hebben de vraagouders de factuur al betaald en daarmee ook jouw gastoudervergoeding en heb je deze nog niet uitbetaald gekregen? Eis dan je gastoudervergoeding direct (aangetekend) schriftelijk en per e-mail op. LET OP: Houdt er wel rekening mee dat jouw gastoudervergoeding in de failliete boedel terecht is gekomen!

 

Om te voorkomen dat ouders hun recht op kinderopvangtoeslag verspelen over de afgelopen maand(en) kan je je z.s.m. aansluiten bij een ander gastouderbureau. Het is immers niet verboden voor ouders om aangesloten te zijn bij twee gastouderbureaus. Schrijf je daarom snel in bij gastouderbureau Krokodilletje.

 

Te nemen acties stapsgewijs:

 

 

*Beëindig de overeenkomsten direct met het voormalige gastouderbureau
*Laat ouders direct de kinderopvangtoeslag overmaken op hun eigen rekening
*Neem contact op met gastouderbureau Krokodilletje
*Download direct bij het voormalige gastouderbureau alle overeenkomsten, facturen en jaaroverzichten (ook ouders dienen dit te doen!)
*Ouders dienen direct de reeds betaalde facturen te storneren indien er gebruik wordt gemaakt van automatische incasso.
*Gastouderbureau Krokodilletje kan de betaling alsnog voor u met terugwerkende kracht verzorgen zodat het recht op kinderopvangtoeslag niet vervalt
*Gastouderbureau Krokodilletje kan de facturatie van de afgelopen maand(en) alsnog voor u verwerken.

 

Wil je overstappen naar Gastouderbureau Krokodilletje en profiteren van eerlijke lage bureaukosten van slechts €35,- per maand ongeacht het aantal opvanguren en op te vangen kinderen? Klik op de onderstaande link en schrijf u snel in.

 

SCHRIJF U DIRECT IN ALS OUDER

SCHRIJF U DIRECT IN ALS GASTOUDER

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.